Undervannsbåtvåpenet 100 år

I 2009 markerte Sjøforsvaret at vi for 100 år siden heiste kommando på vår første undervannsbåt, Kobben, og at Norge i 100 sammenhengende år, annen verdenskrig inkludert, har bemannet operative undervannsbåter.

Brosjyren er bygget slik opp at den på hver annen side forteller historien om de norske undervannsbåtene, mens man på den motstående side presenterer en rekke utvalgte temaer av mer teknologisk karakter. Det er til dels svært kompliserte temaer som presenteres på svært begrenset plass, men vi håper likevel det bidrar til økt innsikt og forståelse for dem som er interessert i en spennende og for mange ukjent verden.