Sjøforsvaret 200 år

Sjøforsvaret feiret i 2014 sitt 200 års jubileum, samtidig med Grunnlovsmarkeringen. Heftet er en kronologisk gjennomgang av noen av de viktigste hendelsene og historisk utvikling gjennom årene fra 1814 til 2014.

Kortfattet gjennomgang av Sjøforsvarets 200 år lange historie. Den tar for seg både politiske og militær-historisk utvikling, men også teknologisk og skipstekniske utviklingstrekk i perioden.