Operasjon Weserübung

Hefet tar for seg angrepet på Norge og er et temahefte Marinemuseet produserte i 2015. Mange vil mene at hovedtrekkene om det tyske angrepet på Norge allerede er godt kjent, og at folk flest derfor vil ha lite utbytte av nok en presentasjon av denne historien. Vår motivasjon for igjen å presentere historien er dels at vi ikke tror at vårt yngre publikum er så godt kjent med historien. I tillegg mener vi at 75-årsmarkeringen for angrepet er en god anledning til å nyansere noen av de etablerte sannheter om bakgrunnen for- og gjennomføringen av angrepet.

Les heftet om angrepet på Norge 9. april 1945