Norsk flygning 1912-2012

I 2012 var det 100 år siden noen dristige undervannsbåtoffiserer tok initiativ og var de første som kom seg i luften.

Flyet START markerte starten på Marinens- og Hærens flygevåpen, som frem til 1944 var to selvstendige enheter. Fra 1944 ble disse slått sammen til Luftforsvaret som den tredje forsvarsgrenen. I dette hefte tar vi for oss noen historiske trekk fra Marinens flygevåpens historie