Marinens rolle i polarhistorien

Selve polområdene har heldigvis hatt begrenset militær betydning og polarhistorien er på ingen måte en sentral del av norsk marinehistorie. Gjennom dette heftet og en utstilling vi åpnet i 2011 ønsket vi å peke på hvordan vi mener at Marinen har fylt flere roller i norsk polarhistorie. Den har selv gjennomført ekspedisjoner, den har vist fl agget og vært villig til å håndheve norske interesser i områder der dette trolig ellers ikke ville oppnådd den samme internasjonale anerkjennelse.

Marinen har også bidratt med sin kompetanse, gjennom skips- og flyrelatert teknologi og gjennom ulike vitenskapelige observasjoner.Marinens største bidrag ligger likevel utvilsomt i det at personell med bakgrunn fra Marinen har vært viktige deltakere ved mange polare ekspedisjoner.

Vårt hovedfokus i denne brosjyre er derfor å presentere Marinens menn i polarhistorien – de menn som kanskje utgjorde forskjellen mellom ”held og uheld”.