Karljohansvern 1818-2018

Etter tre års prosess ga vår nye unionskonge Karl Johan den 21. november 1818 sin kongelige resolusjon til at gården Horten og området rundt Indre Havn ble valgt som lokalisering for et nytt etablissement for vårt nye Sjøforsvar. Beslutningen fikk stor betydning for Sjøforsvaret, både fordi det indikerte en ambisjon fra kongens side om å satse på et sterkt sjøforsvar og fordi den jo innebar en gradvis nedbygging og flytting fra Fredriksvern.

Beslutningen fikk også avgjørende betydning for fremveksten av Horten som eget ladested og by. I deler av disse 200 årene var Marinens virksomhet i Horten også helt i front av vår nasjonale
utvikling på flere teknologiske områder, ikke minst innen dampskipsteknologi. I dette hefte tar vi for oss marinebasens 200 år lange historie.

Les hele historien her: