Kanonbåtkrigen 1807-1814

I 2007 var det 200 år siden Storbritannia, etter å ha omringet og terror bombet København, ranet til seg vår store, felles dansk-norske flåte. Dette førte oss ut i en 7 års lang krig mot verdens ledende sjøfartsnasjon og tidvis også mot Sverige.

I dette siste kapittel i vår felles dansk-norske historie valgte vi det som til slutt ble tapernes side. Særlig fra dansk side tror vi dette har bidratt til å begrense krigens plass i historieformidlingen, som også lenge var preget av danskenes bitterhetene mot den den britiske handlemåten.

Vi mener kunnskap om denne perioden er viktig for å forstå bakgrunnen for vår selvstedighetskamp i 1814. Hovedvekten er naturlig nok lagt på de maritime aspektene, og av hensyn til plassen har vi begrenset begivenhetene som omtales til de første to årene av krigen.