Den dansk-norske flåten 1510-1814

Danmark markerte i 2010 sitt 500-årsjubileet for sin kongelige ”Flåde”. I Danmark er man meget stolte av sin ”Flåde”, både fordi den i perioder har vært en av Europas sterkeste, og fordi den i mange historiske sammenhenger, herunder både under angrepskriger og forsvarskriger, har spilt en avgjørende rolle.

Norge var i hele denne tiden, frem til 1814, i union med Danmark, eller en del av det danske riket. I hvilken grad er- eller bør dansk historie også være - norsk historie? Tiden mellom Kalmarunionen i 1397 og Grunnloven i 1814 er i mange sammenhenger bare betraktet som ”400-årsnatten”, med liten historisk bevissthet om de overnasjonale forhold som har påvirket Norge. Marinemuseet ønsker med dette heftet å bidra til en økt bevissthet om bakgrunn, innhold og konsekvens av de viktigste konflikter og kriger som Danmark og dermed også Norge var berørt av i perioden.