Krigskorset - Britiske, franske og polske soldater

Krigskorset ble tildelt alliert militært personell for kampene i Nord-Norge, i særdeleshet franske, polske og britiske soldater. De utenlandske soldater som ble tildelt Krigskorset fikk på sine diplomer påskrevet begrunnelsen: «For på særlig fremragende måte å ha utmerket seg under krigen i Norge.»

I statsråd 20. mars 1942 ble det foretatt et større antall tildelinger til alliert personell som hadde utmerket seg under kampene i Norge i april til juni 1940. Både ledende offiserer og ordinære mannskaper ble belønnet for lederskap og tapperhet i kampene.

Krigskorset ble tildelt en rekke britiske offiserer og soldater, som hadde utmerket seg i kampene forskjellige steder i Norge i april og mai 1940. Disse fikk sine utmerkelser, fra mars 1942 til februar 1943.  Tildelingen av Krigskorset med sverd til briter som utmerket seg i Norge i 1940 ble i august 1942 omtalt i hånlige vendinger på den tyskvennligeAftenpostensførsteside.

Blant disse, var han som ledet det britiske motangrepet mot Narvik 10.april, flotiljesjef og kommandør Bernhard Warbourton-Lee. Oppdraget gikk ut på å kapre eller senke fiendens transportskip på havna Etter det, britene hadde fått vite, hadde alle de store krigsskipene gått tilbake til Tyskland. På grunn av forsinkelser skjedde ikke dette og britene møtte langt sterkere motstand en forventet, det ble en heftig kamp på havna da den britiske styrken på fem destroyere, under dekke av tett snøvær om morgenen 10. april gikk til angrep mot et overlegent antall tyske krigsskip. Aksjonen kom som en overraskelse på fienden og flere vellykkete angrep ble gjennomført før en større tysk marinestyrke kom til. Under denne siste trefningen ble kaptein Warburton-Lee dødelig såret da broen på «Hardy» fikk en direkte treffer. Flere britiske og tyske fartøy ble senket eller skadet, og både den britiske flåtesjefen, Warbourton-Lee og den tyske sjefen, kommandør Bonte falt under kampene.

13.april kommer det andre britiske angrepet mot Narvik, med 14 jagere og et slagskip.

Tyskeren holdt fortsatt på å reparere jagerne etter kampene noen dager tidligere, og de manglet drivstoff og ammunisjon. Det ble på nytt harde kamper, i hvert fall frem til tyskeren gikk tom for drivstoff og ammunisjon og må trekke seg tilbake. Alle de tyske jagerne ble etter tur satt ut av spill.

De fleste tildelinger til utenlandske militære fant sted i 1942, men enkelte tildelinger fant også sted senere, blant annet ble en del franske soldater tildelt Krigskorset etter krigen, under en seremoni i Oslo i 1946.

For franskmennene og polakkene var det først og fremst for kampene i nordsektoren og operasjonene fra Salangen til Bjerkvik og spesielt angrepet og gjenerobring av Bjerkvik og Narvik i mai 1940, som førte til at disse fikk Krigskorset.

Den polske Brigadegeneral Bohusz-Szyszko ledet i mai og juni 1940 i Nord-Norge med «stor dyktighet og held» den selvstendige Podhalebrigaden (del av den polske eksilhær), under særlig vanskelige omstendigheter. Under disse kampene utmerket polakkene seg «ved sitt store personlige mot, sin seiersvilje og sin urokkelige selvbeherskelse».

Om en ser bort fra kongelige, var skipsfører Alfred Carini fra USA den eneste utenlandske sivile som ble tildelt Krigskorset. Carini omkom sammen med 23 andre da Libertyskipet SS «Henry Bacon» 23. februar 1945 ble torpedert og gikk ned vest av Lofoten. Carini ble i 1946 hedret og tildelt Krigskorset for redningen av alle evakuerte nordmenn om bord.

Allierte offiserer og soldater fikk krigskorset for på særlig fremdragende måte å ha utmerket seg under krigen i Norge.