Finn Lambrecht og Vingtors besetning

Finn Lambrechts og alle hans besetningsmedlemmer fikk Krigskorset for natt til 23.mai 1942 å flydd ett farlig unsetningstokt til Norge og hentet ut to norske agenter.

Lambrechts tok sin flyutdannelse 1924-1925og deltok i 1928 i unnsetningsekspedisjonen etter Roald Amundsen. Han var fra 1928 til 1930 midlertidig stasjonssjef ved Mariensflyvåpens avdeling Kristiansand og ble sjef for avdelingen i 1931 og frem til 1932.

I 1935 var han med som flyver under Mariens Svalbard ekspedisjon, der oppgaven var å kartlegge Svalbard.  Under Nøytralitetstjenesten 1939 til 1940 tjenestegjorde han ved marinens flystasjon i Horten og tok seg etter krigsutbruddet over til Storbritannia der han fra 1941 til krigens slutt var sjef for Catalina avdelingen i Woodhaven

Tanken var å utnytte de norske flygernes lokalkjennskap til norskekysten. En liten avdeling med to Catalina sjøfly ble etablert i Woodhaven og den norske besetningen fikk opplæring av en Canadisk besetning. Det ene av de to flyene ble av mannskapet døpt Vingtor. Det første toktet mot Norge gikk på lufta 17.april 1942, men toktet som skulle gi hele besetningen på Vingtor krigskorset skjedde en måned seinere.

Det var da to norske agenter, Ole Snefjellå og Eivind Vikten, var i ferd med å bli peilet inn og tatt av tyskerne. Agentene hadde blant annet rapportert til Storbritannia om bevegelsene til de tyske krigsskipene Lützow og Prins Eugen. Tyske peileskip hadde nesten lokalisert senderen og en større aksjon for å finne agentene var i gang. Dette medførte at det umiddelbart ble igangsatt en redningsaksjon.

Det var den norske Catalina-avdelingen i Woodhaven under ledelse av avdelingens sjef og flyger Finn Lambrechts som fikk oppdraget. Natt til 23.mai fløy han og besetningen på Vingtor, mot Stavaneset ved Askvoll. Aksjonen var farlig, ikke minst fordi det på øya Herdla, like nord for Bergen lå en skvadron tyske messerscmitt jagerfly.

Etter fire timer nærmet de seg kysten av Norge og de fikk landkjenning ved utløpet av Førdefjorden, derfra ble kursen satt sørover mot Stavnesodden. Like etter Staveneset fyr ble Vingtor satt ned på vannet og besetningen så snart etter en skjekte som hadde kurs mot flyet. Det var fem personer i sjekta, de to agentene og familien på gården hvor agentene holdt til. Det var Chester og Petrine Saltskår og deres to år gamle sønn Harald.

Da alle var om bord, gav Lambrechts full gass, de rakk ikke å få med seg kofferter og annet utstyr som skulle være med.

I det flyet lettet ble det oppdaget av en tysk vaktbåt, men kom seg unna før tyskerne fikk åpnet ild. Resten av turen gikk uten problemer og overraskelser.

For denne aksjonen fikk hele besetningen Krigskorset:

Finn Lambrechts, Avdelingens sjef og flyver,

Håkon Offerdal, Navigatør

 Bjørn Stray Tingulstad, navigatør

Per Wåge Lea, maskinist

Hans Rønningen, telegrafist

Constantin Christensen,

 Hans Bærewahr-Hansen, skytter

Agnar Næss, skytter

Catalina-avdelingen i Woodhaven, Skottland hadde i tillegg til Vingtor ytterligere to fly, Viking og Jøssing. Etter hvert fikk avdelingen seks Mosquito-fly og skiftet navn til 333 (Norwegian) Squadron. Operasjonsområdet var norskekysten og Nordsjøen med rekognosering, angrep mot tyske skip og spesialoppdrag mot Norge. Skvadronen ble kreditert to senkede og syv skadde ubåter, 18 ødelagte og fem skadde fiendlige fly. Avdelingen mistet 23 fly og 29 personer.