Charles Oluf Herlofsen

Herlofsen er som en av tre fra Marinen tildelt krigskorset med to sverd, 1945 og 1949, for mot og fremragende lederskap under sin MTB-tjeneste.

  • Charles Herlofsen ble født i Oslo i 1916 og vokste opp på Oslos ”beste vestkant”. Han begynte på Sjøkrigsskolen i 1936. Den 9. april 1940 var han fenrik og elev ved Sjøkrigsskolens øverste avdeling.
  • Da det ikke var behov for kadettene som meldte seg til Hærens kamper i Gudbrandsdalen, kom han seg over til Vestlandet. Frem til kampene her ble oppgitt 2. mai, gjorde han ulik tjeneste ved Sognefjorden Sjøforsvarsavsnitt.
  • I desember 1940 kom han seg med en skøyte over til Storbritannia. Her var han den første tiden sjef på en motorlauncher i Kanalen. Etter noen måneders utdanning på britiske fartøyer, gjorde han fra høsten 1941 tjeneste på jageren Sleipner på den britiske østkysten.
  • Norske MTB`er hadde de første krigsårene også operert i Kanalen. Etter norsk ide ble det før julen 1942 opprettet en ny MTB-base, med nye og kraftigere MTB`er på Shetland. Disse skulle, i de mørke årstider, angripe og senke tysk skipstrafikk på norskekysten, samtidig som de skulle kunne brukes til støtte for ulike sabotasjeoppdrag.
  • Fra desember 1942 ble Herlofsen tilsluttet denne 30. MTB-flotilje på Shetland. Med små avbrekk ble han værende på Shetland til krigens slutt, først som skipssjef, men senere også som flotiljesjef.  Han var sjef på både MTB 619, 712 og 717, og han gjorde mer enn 20 tokt til norskekysten.
  • Under slike tokt opererte MTB`ene normalt sammen to og to. Etter å ha krysset Nordsjøen i mørket kamuflerte de ofte fartøyene ved små øyer, mens de lot en utkikk følge med på trafikken. Når et høvelig mål nærmet seg gikk de ut, fyrte av sine torpedoer, og fortsatte i full fart tilbake til Shetland. Det var en tjeneste som krevde mye mot, sterke nerver og godt kjennskap til farvannet.
  • I mars 1943 senket Herlofsen det tyske forsyningsskipet Optima (1200 tonn) på havnen i Florø. Da de to MTB`ene flyktet hjemover, gikk den akterste av disse på grunn på et skjær. Herlofsen valgte å snu og han klarte å redde hele besetningen på den forliste MTB 631.
  • Lille juleaften 1944 angrep MTB 722 og 712, under ledelse av Herlofsen, den tyske minesveiperen M489 i nærheten av den tyske festningen på Tittelsnes sør for Stord. Herlofsen traff det tyske krigsfartøyet med begge torpedoene, og det sank på kort tid. Etter operasjonen fikk de lykkeønskninger fra forsvarssjef HKH Kronprins Olav.
  • Også vinteren 1945 ledet Herlofsen en rekke angrep på tyske krigsskip eller forsyningsskip på norskekysten.
  • De første årene etter krigen hadde Herlofsen fortsatt viktige stillinger i MTB-våpenet og sjefsstillinger på andre fartøystyper. Fra 1955-1958 ledet han den første gruppen av norske offiserer som bidro til oppbyggingen av en profesjonell marine i Etiopia. Herlofsen hadde også flere års tjeneste på Sjøkrigsskolen, der han også var sjef fra 1969-1975. Han ble admiral i 1976 og var generalinspektør for Sjøforsvaret frem til 1980.