Oppgangstider - gullalder 1840-1860

Marineverftet - en nasjonal pådriver

Til tross for flere utfordringer var oppbyggingen av Hortens marineetablissement i 1836 altså kommet så langt at det fikk utnevnt sin egen sjef. Da var det tilsynelatende ingen grunn til å tro at Horten ikke snart ville legge under seg Fredriksvern, slik Carl Johans hensikt hadde vært. Fremdriften stoppet litt opp i 1841, da bevilgningene ble betydelig overskredet. Politikerne fikk dermed en ny mulighet til å vise sin misnøye med ”etablissementet” man egentlig ikke hadde ønsket, og man var nær en riksrettssak. Men forholdet til Carl Johan var ikke lenger like anstrengt og overskridelsen fikk ”passere”.

Eget flagg og gode tider

Godt hjulpet av Sørensen og Ole W Erichsen, som snart avanserte både til statsråd for Marinedepartementet (1848-53) og Kommanderende Admiral (1853-1856), var vi nå inne i det som av mange betegnes som Marinens gullalder.

Fartøyene; seil og damp

Dampkorvetten Nidaros, sjøsatt 1851, ble vårt første større krigsfartøy med dampmaskin i tillegg til seil. Damp var fortsatt svært kostbart, og den ønskede fregatten Desideria, sjøsatt 1851, ble derfor bygget som en ren seilfregatt. Det var slett ikke noe lite fartøy, for størrelsesmessig kan det sammenlignes med Nelsons berømte HMS Victory.

Anleggsbygging på Horten

Oppgangstidene ga seg ikke bare utslag i en rekke nybygde fartøyer. Også på anleggssiden ble det gjort store investeringer og fremskritt i Horten. Til skipsbyggingen fikk man ferdig både en korvettbedding og en skonnertbedding. De fire brakkekvartalene (96 leiligheter) ble imidlertid de eneste av en større plan om en lukket garnisonsby, beskyttet av festningsvoller. Grunnforholdene gjorde at man fra slutten av 1840-tallet valgte å dekke det økende behovet for boliger ved å bygge utenfor verftsområdet.

Skole og teknologi

En meget viktig nyskapning var etableringen av Norges første høyere, tekniske og teoretiske skole i tilknytning til verftet. Bakgrunnen var behovet for å skaffe det mekaniske verkstedet kompetanse, og man visste at en tilsvarende skole var etablert i Gøteborg.