Biblioteket

Biblioteket

Forsvarsmuseets bibliotek er et spesialbibliotek innen militærfag og forsvarshistorie fra 1600-tallet til dagens forsvar med hovedvekt på norske forhold. Sentrale emner i samlingen er:

  • Norsk forsvars- og militærhistorie
  • Forsvarets kulturhistorie, organisasjon og virksomhet
  • Militær teknikk og militære gjenstander

Søk i bibliotekkatalogen her

Skytebok for gutter i by- og landsskolene

Jeg har interessert meg for Krag Jørgensen guttekarabin M1906 og prosessen fram til denne karabinen ble satt i produksjon. Det er interessant å følge de omkringliggende prosesser og stortingets behandling av St-prop 57 1907/08 sommeren 1907. Denne prosessen førte fram til innføringen av skoleskyting for gutter i alderen 12 til 15 år. Det hele er presentert i en artikkel i tidsskriftet Pro Patria nummer 2/2011.

Flyloggbøker 1940 - 1945

De fleste av museets flyloggbøker har tilhørt norske flygere, skyttere, speidere, radiooperatører og navigatører som befant seg i Little Norway eller i Storbritannia under krigen 1940 - 1945. Loggbøkene er førstehåndskilder til den enkeltes bidrag til Flyvåpnets innsats i 1940 - 1945.

Spesialsamlinger

Forsvarsmuseets bibliotek inneholder også en rekke spesialsamlinger av blant annet håndbøker, trykk, brosjyrer, kart, arkiver og lignende knyttet til militær virksomhet og historie.

Forsvarets historiske biblioteker

Forsvarets museer forvalter omfattende samlinger med historiske og moderne bøker, plansjer, tidsskrifter, brosjyrer, foto etc. som omhandler norsk forsvarshistorie og Forsvaret i Norge gjennom tidene. Vi har laget en egen oversikt over den historiske dokumentasjonen ved alle Forsvarets museer.

Forsvarsmuseets fagbibliotek

Biblioteket ble opprettet som en del av Forsvarsmuseet i 1978 og består av forskjellig militær faglitteratur, reglementer og dokumenter. Biblioteket var tidligere knyttet til det Hærmuseet, som hadde sitt utspring i Artilleriets modellkammer og Intendanturmuseet. Mange av de eldre bøkene kommer fra disse samlingene.

Hvor finner jeg forsvars- og militærhistoriske arkiver

Forsvars- og militærhistorisk arkivmateriale finnes først og fremst i arkivverket. Forsvarsmuseets bibliotek har kun enkelte privatarkiver. Derfor har vi samlet noen lenker som kan være nyttige når du leter etter personer, steder eller hendelser. En del av arkivmaterialet er tilgjengelig digitalt, men det meste må du til et av arkivene for å se på.

Fakta om biblioteket

Åpningstider:  

Biblioteket er fysisk stengt pga korona, men vi tar i mot henvendelser på epost og vil gjøre vårt beste for å hjelpe.

Postadresse:
Forsvarsmuseets bibliotek
Oslo mil. Akershus, 0015 Oslo
 

Besøksadresse:
Bygning 62, Akershus festning
E-post: biblioteket.fmu@mil.no 

Ansatte i biblioteket:

Trude Westby
Bibliotekar 
Telefon: 98906232