Skolesiden

Skolensiden

Her finner både elever og lærere bakgrunnsmatriell for skoleoppgaver, stiler og samfunnsfag. Vi har valgt å legge stoffet inn som temasider. Noe av stoffet er bearbeidet, andre ting er kildematriell. Det betyr at du dere selv må velge og vurdere det dere finner og sette det inn i en sammenheng.

Alt på disse sidene er til fri benyttelse for lærere og elever. Stoffet er inndelt i forskjellige tematiske mapper og kan innheholde både tekster, foto og video. Forsvarets museer ber om at bruken av matriell blir underlagt vanlig kildehenvisning og at dette er ment for skoleoppgaver / -arbeid. All kommersiell bruk av materiell fra våre sider skal avtales med Forsvarets museer før bruk.

Norges Hjemmefrontmuseums utstilling

Norges Hjemmefrontmuseum på Akershus festning i Oslo har en omfattende utstilling knyttet til ulike sider av okkupasjonen av Norge under 2. verdenskrig. Ved museet finnes også litteratur og filmer, mer informasjon om dette finner du på museets nettsider. Her er en oversikt over utstillingens 48 hovedtemaer.

Historien er best på museum! Skoletilbud på Forsvarsmuseet 2017

Forsvarsmuseet skal formidle forsvarshistorien slik at man på historisk grunnlag skal kunne ta standpunkt til Forsvarets rolle i historien og i dagens situasjon. Forsvarsmuseets omvisningstilbud er først og fremst beregnet på skoleklasser, men også andre kan få omvisning dersom det er ledig kapasitet. Omvisningene tilpasses klassetrinn, og museet har formidlingstilbud også til barnehager og SFO/AKS-grupper. Lærere kan gjerne lese om utstillingen på våre nettsider og konstruere egne opplegg, men må likevel booke inn gruppen likevel slik at lokalet er forbeholdt dere.

Omvisning er gratis for skoleklasser i museets åpningstid på hverdager. Museet har i tillegg til kafé også spiseplass for skoleklasser, så ta gjerne med matpakke. Omvisning varer vanligvis ca. en time!