Oscarsborg

Oscarsborg festningsmuseum

Oscarsborg Festning ligger på Kaholmene i Drøbaksundet, ca. 35 km syd for Oslo. Her er Oslofjorden på sitt smaleste, noe som gir naturlige betingelser for forsvar mot angrep fra sjøsiden. Her har festningsanlegg voktet innseilingen til Christiania og Oslo i flere hundre år. Oscarsborg Festning står som et spesielt symbol for Norges frihet, særlig på grunn av hendelsene den 9. april 1940 da oberst Eriksen og hans menn senket Blücher og bidro til at kongehuset og regjeringen unnslapp fienden.

Oscarsborg Festningsmuseum har som oppgave å vise Oscarsborg Festning's historie, samt Kystartilleriets historiske og tekniske utvikling. Museet består av flere utstillinger i Hovedfortet fra 1850-årene på Søndre Kaholmen:

  • Festningsmuseet viser Kaholmenes militære historie fra de første blokkhus i 1640 og fram til i dag, med vekt på hendelsene 9. april 1940.
  • Kystartillerimuseet viser Kystartilleriets oppbygging fra 1899 og fram til nedleggelsen i 2007.
  • Ildledningsmuseet har en unik samling av ildledningsmateriell brukt i Kystartilleriet. Denne utstillingen åpnes kun i forbindelse med bestilt omvisning.

Nordre Kaholmen ligger torpedobatteriet som ble ferdig i 1901, det var herfra de siste og avgjørende skudd mot Blücher ble avfyrt 9.april 1940. Batteriet åpnes kun i forbindelse med bestilt omvisning.

Åpningstider/kontaktinfo

Festningsmuseet og Kystartillerimuseet er åpent hver dag fra kl. 1000 - 1600 unntatt offisielle fridager.
Gratis adgang.

Bestilling av omvisnig

Museet tilbyr guidet omvisning hele året. Bookingkontoret er åpent hver dag fra kl. 0930 - 1430.
I vinterhalvåret (1.oktober - 30.mars) er kontoret stengt mandag og fredag.
 I juli blir kun e-post besvart.

Tlf:       64 90 41 61 

Post

E-post: post@oscarsborgmuseum.no

Vanlig post: 
Oscarsborg Festningsmuseum, 1443 Oscarsborg

Journalpliktig post: 
Oscarsborg Festningsmuseum
Postboks 800, Postmottak
2617 Lillehammer