JENS SCHOW FABRICIUS (1758-1841)

Da Kielfreden ble kjent våren 1814, sluttet Fabricius straks opp om Christian Frederik som svarte med å oppnevne ham som sjef for Sjøkrigskommissariatet. I 1814 kontreadmiral og sjef for Sjøkrigskommissariatet. Medlem av Riksforsamlingen på Eidsvoll, hvor han en kort tid fungerte som president.

Han tilhørte som alle de andre fra Sjøforsvaret, Selvstendighetspartiet. På riksforsamlingen vant Jens S. Fabricius respekt i alle leire. Noe av grunnen var nok at han kun grep ordet i debatten om adelskap og rang og ellers holdt seg i bakgrunnen. Valget til president (25.april-2.mai) skyldtes nok derfor ikke først og fremst hans deltagelse, men snarere hans aktelse i forsamlingen. At det kun ble holdt ett møte den uken tyder også på at vervet først og fremst var ment som en hedersbevisning.

Kommandør Jens Schou Fabricius (1758-1841)

 

  • Fabricius hadde dansk far, men han ble født i Larvik, der faren var overinspektør og dommer. Tilknytningen til Larvik ble trolig forsterket av at hans langt eldre bror hadde fulgt i farens fotspor og derfor også bodde i Larvik. Fabricius begynte sin militære karriere alt som 11-åring, da han ble tatt opp som «voluntør» på den danske sjøkrigsskolen i København. Han ble kadett i 1774 og sekondløytnant i 1779.  Fra oktober 1801 ble han ved kongelig resolusjon utnevnt til sjef for Fredriksvern Værft og Fæstning med grad som kommandørkaptein.
  • Under krigen fra 1807 var dette et meget omfattende ansvar for én mann, og det gikk på helsen løs. Sommeren 1809 ble han fritatt for bestyrelsen av Fredriksvern Verft, men han beholdt den overordnede kommandantstillingen. I 1812 søkte han avskjed som kommandant, men fikk avslag! Til gjengjeld ble han utnevnt til kommandør.
  • Den 1. mars 1814 meldte han at han, som født i Norge, hadde avlagt ed til den norske regjering og søkte om sin avskjed fra dansk tjeneste. Han gjorde altså dette uten å være løst fra sin ed til den danske kongen, og danskene viste sin misnøye med dette ved å slette han fra rullene uten å behandle avskjedssøknaden.
  • Selv om Fabricius med sine 56 år var en senior-representant, var han ikke av de som gjorde mest av seg under forhandlingene. Det kan jo også være han fikk mye å tenke på da han allerede 12. april ble utnevnt til leder av vårt nye Sjøkrigskommissariat. Fra Eidsvoll er han mest kjent for at han før forsamlingen ble oppløst 20. mai, fikk alle representantene til å danne en broderkjede og uttrykke de kjente ordene «enig og tro til Dovre faller».