LUBECK-TRAVEMUNDE F.4L CABINET - 1920 -1927

LUBECK-TRAVEMUNDE F.4L CABINET - 1920 -1927

Av Roar Glenne

Lubeck-Travemunde F.4 ble bygget i 34 eksemplarer i perioden 1917 -18, og benyttet av den tyske marinen til væpnet rekognosering inntil opphør av den første verdenskrig.

I august 1919 og juli 1920 anskaffet United Sardine Factory i Bergen 2 fly av denne typen, for å lete etter sild i Nordsjøen. Det første flyet ble imidlertid retur-nert til Casparwerke i Tyskland i 1920, for ombygging til 5-seters lukket ka-binfly med betegnelsen F.4L. Bokstaven L sto her for ”Limousin”, men i Tysk-land ble denne versjonen døpt ”Wasserlimousin”.

I september 1920 ble begge flyene solgt til Marinen, som nå trengte en pålitelig maskin til erstatning for Supermarine Channel-I, som blant annet hadde vært benyttet på postruteflyging. Disse hadde på grunn av motorproblemer, hatt vansker med å holde regularitet på ruteopplegget.

Flyene fikk registreringen F.46 og F.48 og stasjonert ved Marinens flystasjon i Kristiansand S. Fra den 20. september til 24. oktober 1920 ble F.48 lånt ut til Det Norske Luftfartsrederi A/S, hvor det ble satt inn i passasjertrafikk på strek-ningen mellom Stavanger og Haugesund.

Flyene var gode og hadde brukbar lasteevne, og de ble ombygget med en Lewis mitraljøse og bombefester. Da flytypen ikke hadde krysstag mellom flottørene, egnet de seg også godt som torpedofly. De ble utstyrt med slippapparat for en torpedo av type Mod.V b. Som navigasjonshjelpemiddel ble flyene utstyrt med kompass. Radioutstyret besto av en Marconi type 12 sender og type 43 mottaker.

Ved utprøving av torpedoer i perioden desember 1923 til mai 1924, gikk det meget bra med treff opp opp til 75 %. Slipphøyden var 5 meter over havflaten, med en hastighet på 80 km/t, som var tilnærmet steilehastighet.

Siste gang flytypen ble benyttet i operativ tjeneste var i juli 1924. Deretter ble begge flyene kassert og brent, henholdsvis i mai 1927 og november 1930..

DATA FOR LUBECK-TRAVEMUNDE F.4L CABINET

 

Produsent Flugzeugwerft Lubeck-Travemunde GmbH, Tyskland
Type 2/5-seters biplan/ rekog-noserings/torpedofly
Motor En 6-sylindret væske-kjølt Mercedes på 220 hk
Marsj/toppfart 100/140 km/t
Rekkevidde 550 km
Topphøyde 4000 m
Stigetid Til 2000 m på 23 min
Vekt tom/lastet 1475/2170 kg
Bevæpning En Lewis mitraljøse/en 40 kg`s mine/ 5x10 kg`s bomber/ en torpedo V.B
Vingespenn 16,7 m
Lengde 11,3 m
Høyde 3,6 m
   

 

Reg. nr. Tjenestetid     Merknader

F.46

02.08.20-

 - .05.27

Tidl. N-15 Kassert etter 265:20
F.48

02.08.20-

07.11.30

Tidl. N-2.  Fløyet siste gang juli 1924. Tot. flytid  322:15