RAPP-klasse

Rapp-klassen skulle bli den første norskbygde MTB. Også konstruksjonen, utarbeidet av kapteinløytnant Harald Henriksen, og byggingen som startet få år etter krigen, var norsk. A/S Westermoen båtbyggeri i Mandal leverte en prototype i 1952. En omfattende utprøving endte i en meget positiv konklusjon, og i 1955 hadde verftet levert 6 fartøyer.

Generelt kan man si at Rapp-klassen representerte et langt skritt fremover i forhold til Elco-klassen, både vedrørende ildkraft (4 torpedorør), komfort og evne til å operere utenfor hjemmebase. Det første fartøyet, KNM RAPP, som var protomodellen, ble sjøsatt 7. mai 1952. Etter vellykkede prøver ble det besluttet å bygge til sammen seks fartøyer av denne klassen. I 1955 var hele serien levert, og de resterende fem fikk navnene KNM RASK, KNM KVIKK, KNM KJAPP, KNM SNAR og KNM SNØGG.
RAPP-klassens vesentlige svakhet var at konstruksjonen baserte seg på bruk av bensinmotorer som snart gikk ut av produksjon. Konstruktøren gikk i gang med å utvikle en ny og forbedret utgave, RAPP C-klassen, som skulle baseres på gassturbiner. Dette prosjektet falt bort til fordel for NASTY-klassen (TJELD-klassen). RAPP-klassen ble strøket av flåtelisten i 1970 unntatt KNM SNØGG, som ble strøket i 1971