Andre marinefartøy

Sjøforsvaret har gjennom årene hatt spesielle fartøyer eller fartøyer som ikke passer inn under tradisjonelle begreper. Eller det kan være fartøyer som har hatt besetning eller være drevet av Sjøforsvaret.

De finner du beskrevet her.

Shetlandsbussene - Ubåtjagerne

Shetlandsbussene er et felles begrep på den militære skipstrafikken som ble etablert mellom Shetland og Norge under annen verdenskrig. Hensikten var dels å hente folk som måtte flykte fra tyskerne og dels å bringe og hente spioner og sabotører. I første fase av krigen ble trafikken opprettholdt ved hjelp av norske skøyter. Disse hadde lav fart og lav egenbeskyttelse og på grunn av betydelige tap ble denne trafikken innstilt vinteren 1942. Fra 1943 fikk Norge overta 3 ex amerikanske ubåtjagere og med disse fortsatte shetlandstrafikken. 

Kongeskipet

I 1948 fikk Kong Haakon endelig sitt skip, det skipet han ble lovet i 1905 da han sa ja til å bli Konge i Norge. Siden har Kongeskipet vært flittig i bruk av kongefamilien, både til offisielle reiser i inn- og utland, men også til ferie og forlystelse. Skipet er Kongens eget fartøy, men bemannet og drevet av Sjøforsvaret. Her finner du litt mer om skipet, dagliglivet om bord og om noen spesielle hendelser.

Fartøysbase

Søk etter norske marinefartøy