Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 4
10.04.1826

Ved Kongelig resolusjon ble ”Marinens Lægevesen” opprettet med overlege Paul H. Hoff mann som sjef. Plan for Marinens Sanitet ble først approbert ved Kongelig resolusjon av 11. juni 1898.

10.04.1919

Kontreadmiral Alfred Berglund overtok som Kommanderende Admiral og Sjef for Marinestyrelsen etter kontreadmiral Karl F. Griffin Dawes. Kontreadmiral Griffin Dawes hadde tidligere blant annet vært redaktør for Norsk Tidsskrift for Sjøvesen og formann i Sjømilitære Samfund. Kontreadmiral Alfred Berglund innehadde stillingen som Kommanderende Admiral til sin avskjed 12. januar 1930.

10.04.1940

Det norske oppsynsskipet NORDKAPP (2) med kaptein Jon Seip som skipssjef, beskjøt det tyske tankskipet KATTEGAT utenfor Glomfjord. Det tyske tankskipet ble så skadet at mannskapet åpnet bunnventilene og skipet sank. KATTEGAT hadde med bunkersolje til de tyske jagerne i Narvik-området. Dette bidro i stor grad til at de britiske marinefartøyene fikk mulighet til å senke alle de 10 tyske jagerne i Ofotfjorden. Det ble bygget to fartøyer av denne klassen i 1937, NORDKAPP (2) og SENJA (1). SENJA (1) ble senket på Narvik havn 12. april 1940 og senere hevet. NORDKAPP (2) seilte senere over til Storbritannia, var aktivt med under hele krigen og deltok i invasjonen i Normandie i juni 1944. Kort beskrivelse av NORDKAPP (2)-klassen: Deplasement: 275 tonn Fart: 13,7 knop Besetning: 22 mann Hovedbestykning: 1-47 med mer kanon

10.04.1953

Ved Kongelig resolusjon ble det besluttet å opprette et Sjøheimevern. Basert på denne godkjenningen ble de første bestemmelser om Sjøheimevernet utarbeidet og fastsatt til midlertidig bruk fra 1. januar 1956.