Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 2
19.08.1941

Jageren BATH av TOWN-klassen ble senket av den tyske undervannsbåten U-204 under eskortering av konvoi OG. 71 vest av Irland på vei til Gibraltar. Skipssjefen, kaptein Christian Fredrik Thestrup Melsom og ytterligere 82 mann av besetningen omkom, mens 43 ble reddet. BATH hadde da bare deltatt i eskortering av tre konvoier i Atlanterhavet. (Se 9/4-1941) Kort beskrivelse av TOWN-klassen, se 16/12-1940.

19.08.2005

Kontreadmiral Trond Grytting avløser kontreadmiral Jørgen Berggrav som sjef for Landsdelskommando Nord-Norge. Kontreadmiral Berggrav overtok stillingen som sjef for avdelingen for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet.