Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 1
22.04.1940

Den norske Regjering, samlet i statsråd på Stuguflåten i Romsdalen, besluttet ved Kongelig resolusjon å overføre bruksretten til alle norske skip, utenfor tysk herredømme, til den norske Regjeringen. Dette var en av de viktigste beslutninger den norske Regjeringen fattet i Norge i 1940. The Norwegian Shipping and Trade Mission (NORTRASHIP) fikk ansvaret for disse fartøyene. Den norske handelsflåten fikk meget stor betydning når det gjaldt å holde forsyningslinjene åpne mellom USA og Europa.