Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 1
17.10.1959

22. MTB-skvadron ble opprettet på Vealøs i Horten med kapteinløytnant Tor Vaaler som skvadronssjef. Skvadronen flyttet til Tromsø 18. januar 1979 med OLAVSVERN orlogsstasjon (OOS) som fast base. Skvadronen fikk betegnelsen «Nord-Norge Skvadronen» og orlogskaptein Paul O. Visnes ble skvadronens første «Nord Norge sjef».