Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 1
25.07.1895

Stortinget bevilget med 59 mot 55 stemmer, åtte millioner kroner til bygging av våre to første panserskip, HARALD HAARFAGRE og TORDENSKJOLD. For å finansiere denne, den gang betydelige utgift, besluttet Stortinget at det ”midlertidig” skulle innføres progressiv inntektsskatt. Det viste seg senere at denne skatten ble permanent. Ytterligere to panserskip ble sjøsatt to år senere. De totale kostnadene ble ca. 19 millioner kroner, tilsvarende ca. 20% av datidens statsbudsjett. Kort beskrivelse av HARALD HAARFAGRE og TORDENSKJOLD, se 18/12-1897.