Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 3
18.06.1860

Dampfregatten ST. OLAF ble overtatt og heiste kommandoen med kommandør Wolfgang W. Haff ner som skipssjef. Viseadmiral HKH Prins Oscar heiste samtidig sitt flagg som sjef for den norsk-svenske eskadren som møtte til HM Kong Carls og HM Dronning Louises kroning i Trondheim. Kommandør Haffner ble året etter statsråd og sjef for Marine- og Postdepartementet. ST. OLAF ble i 1892 ombygget til kullholk og solgt i 1924. Kort beskrivelse av ST. OLAF: Deplasement: 2.182 tonn Fremdriftsmiddel: Seil og maskin Fart: 10.5 knop (seil og maskin) Besetning: 500 mann Hovedbestykning: 20-60 pds bombekanoner L/13, 20-60 pds. Kanoner L/14.5 og 8-30 pds. Kanoner No.1, L/14

18.06.1962

Oppsynsskipet FARM (2) ble overtatt og heiste kommandoen med kapteinløytnant Kjell Enoksen som skipssjef. FARM (2) var det første av to fartøyer som ble bygget i denne klassen. Det andre fartøyet fikk navnet HEIMDAL (2). FARM (2) gikk i 1977 over til å bli kystvaktfartøy og gjennomgikk i 1979 en større ombygging og modernisering. Fartøyet gikk ut av tjeneste i 1996. Kort beskrivelse av FARM (2)-klassen: Deplasement: 600 tonn Fart: 16 knop Besetning.: 29 mann Bestykning: 1-40 med mer kanon

18.06.2007

Under en verdig markering på OSCARSBORG FESTNING tok Generalinspektøren for Sjøforsvaret kontreadmiral Jan Eirik Finseth avskjed med Kystartilleriet (KA). Våpenet ble med det formelt avviklet. Avviklingen av KA hadde foregått gradvis, men hvor enkelte av de mest moderne stridsanleggene hadde blitt lagt til langtidslagring. Stortinget besluttet at reststrukturen skulle avvikles fra 1. januar 2006.