Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 7
28.03.1940

Den oppbragte tyske undervannsbåten U-21 kom inn til Marvika i Kristiansand. U-21 hadde gått på grunn innenfor norsk territorialgrense.

28.03.1941

(1): Hærens- og Marinens Flyvåpen ble stilt under felles kommando. Kontreadmiral Hjalmar Riiser-Larsen ble sjef for Flyvåpnenes Felleskommando. 10. november 1944 ble flyvåpnene sammenslått til Norges Luftforsvar med generalmajor Hjalmar Riiser-Larsen som sjef.

28.03.1941

(2): Ved Kongelig resolusjon fikk Marinen sine fastlønte kvartermestere. Det gamle Sjømilitære Korps (SMK) med røtter tilbake til det marinekorps som ble opprettet i FREDRIKSVÆRN 17. november 1750, ble reetablert i Storbritannia i februar 1942.

28.03.1943

Undervannsbåten ULA (1) av den britiske V-klassen (norsk U-klasse) ble overlevert, døpt av HM Kong Haakon VII og heiste kommandoen med løytnant Reidar M. Sars som skipssjef. Fartøyet fikk navn etter hjemstedet til losen ”Ulabrand” og fikk tillatelse av HM Kong Haakon VII til å benytte det norske riksvåpen som båtens våpenskjold. ULA (1) gjennomgikk en større modernisering og ombygging i begynnelsen av 1950-årene og var i tjeneste frem til august 1964, da den ble utrangert. (Se 19/4-1944). Kort beskrivelse av U-klassen, se 7/12-1941.

28.03.1958

Bygging av 12 NASTY motortorpedobåter, kalt TJELD (2)-klassen ble godkjent ved Kongelig resolusjon. Senere ble ytterligere åtte fartøyer anskaff et under ”Flåteplanen av 1960”. Kort beskrivelse av TJELD (2)-klassen, se 25/6-1960.

28.03.1995

”Objektavtale mellom Sverige, Danmark og Norge om harmonisering av stabskrav for neste ubåtgenerasjon”, ble inngått. Underveis ble samarbeidet døpt ”Prosjekt Viking”. Finland var med som observatør. Prosjektet er fremdeles under arbeide og med norsk ledelse.

28.03.2000

Det nye brann- og havarivern feltet på Haakonsvern offisielt åpnet. Det gamle feltet hadde blitt stengt i 1993 på grunn av forurensning. På det nye øvingsfeltet var det installert avanserte simulatorer og kontrollsystemer. Feltet ble et tilnærmet lukket system der vannet brukt under brann- og havariøvelsene ble resirkulert. Det var konstruert slik at det skal være tilnærmet ingen utslipp, til sjø eller luft, fra anlegget. Øvingsfeltet til 132 millioner kroner var en del Havarivernskolen underlagt KNM Tordenskjold.