Kalender "Dag for dag"

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

Her finner du en oversikt over hendelser i Sjøforsvaret fra 1814 og frem til 2000. Tiden etter 2000 legges i disse dager inn og etter hvert vil hendelsene frem til og med forrige halvår være tilgjengelig. Databasen bygger på innholdet i boken Sjøforsvaret dag for dag. Marinemuseet i samarbeid med Sjøforsvaret har ansvar for oppdatering og videreutvikling av innholdet i basen.

Søk etter dato

DD
MM
YYYY

Søk etter tekst

søkeordTreff: 3
28.01.1943

Etter tyve måneders hard tjeneste på Island, ble 330 (N) Squadron overflyttet til Oban i Skottland den 28. januar 1943. Skvadronen ble oppsatt med 4-motors SHORT SUNDERLAND flybåter. Flybåtene hadde fire 1050 HK Bristol Pegasus XVIII motorer og hadde en marsjfart på 250 km/t. Pr. 10. april samme år, besto flyparken av 10 fl y.

28.01.2000

Flaggkommandør Jan Eirik Finseth avløste flaggkommandør Trygve Eriksen som Kystartilleriinspektør som gikk av etter nådd aldersgrense. I forbindelse med omstillingen av Sjøforsvaret (FS 2000) legges Kystartilleriinspektoratet og Marineinspektoratet ned 1 august 2001. Oppgavene videreføres i Kysteskadren som opprettes fra samme tidspunkt. Finseth blir dermed den siste som innehar stillingen som Kystartilleriinspektør. Han avløste flaggkommandør Ivar Steinsland som Sjef for KNM Tordenskjold.

28.01.2005

Kystvaktskipet KV HARSTAD døpt og overtatt med kapteinløytnant Odvin Nilsen som skipssjef. Gudmor var Stortingsrepresentant Marit Nybakk, leder av Stortingets Forsvarskomité. KV HARSTAD har kapasiteter som kraftig havgående slepebåt. Fartøyet er bygd med tanke på økt skipstrafikk i nordområdene som følge av nye seilingsruter nord for Russland. I tillegg til ordinære kystvaktoppdrag er fartøyet tilrettelagt for ubåt redningsoppdrag.

Kystvaktskipet KV HARSTAD døpt og overtatt med kapteinløytnant Odvin Nilsen som skipssjef. Gudmor var Stortingsrepresentant Marit Nybakk, leder av Stortingets Forsvarskomité. KV HARSTAD har kapasiteter som kraftig havgående slepebåt. Fartøyet er bygd med tanke på økt skipstrafikk i nordområdene som følge av nye seilingsruter nord for Russland. I tillegg til ordinære kystvaktoppdrag er fartøyet tilrettelagt for ubåt redningsoppdrag.