Gratis omvisning i museet

Marinemuseet fortsetter ordningen med gratis omvisninger kl.1300 de dagene vi er åpne for publikum.

Dette er en anledning for deg/dere å komme ennå tettere på historien og få mer kunnskap om gjenstandene.

Våren og sommeren 2014 forsøkte vi oss med en ordning der en av vaktene våre tok besøkende med på en omvisning i museet på cirka en time. Det fungerte så bra at vi fortsetter ordningen. Omvisningen vi tilbyr våre besøkende kl.1300 de dagene vi har åpent, er ikke en full omvisning, men begrenset til maks en time. Fremmøte i resepsjonen.

Vi tar forbehold om at omvisningen kan bli kortere, eller ikke gjennomført, siden den blir utført av en av to vakter på jobb. Deres oppgave er først og fremst av sikkerhetsmessig art og dette må prioriteres. Erfaringene viste at dette normalt ikke var noe problem, de fleste omvisningene ble gjennomført som annonsert.