• Sanitet på en annen måte!
    At medisin på sjøen er annerledes en tradisjonell medisin på land er det liten tvil om. Mange bor tett og ofte er av......

  • "Hvad Djevelen Nøler I Efter"
    Utstillingen om sjøhelten Peter Wessel Tordenskiold og slaget i Dynekilen for 300 år siden er åpnet. En utstilling d......

  • Trosners dagbok 1710-1714
    Dagboken som snart foreligger fra trykkeriet er av nasjonal betydning fordi den forteller historien ikke bare til fo......

Et av verdens eldste marinemuseer har holdt til i samme bygning i Horten siden 1864. Her strekker museets utstillinger seg over mer enn 2000 kvadratmeter. Utstillingene dekker blant annet storhetstiden til den dansk-norske marine, kanonbåtkrigen 1807-1814, oppbygningen av en egen norsk marine etter 1814, unionsoppløsningen i 1905 og utviklingen før-, under- og etter de to verdenskrigene. Med sine mer enn 150 fartøysmodeller og mengden av gjenstander får publikum en unik nærhet til historien.

Trosners dagbok 1710-1714

Dagboken som snart foreligger fra trykkeriet er av nasjonal betydning fordi den forteller historien ikke bare til forfatteren, men til mange tusen unge norske menn som gjorde tjeneste i den felles dansk-norske flåten. Den gir også en rik beskrivelse av samtiden. Det er ikke bevart andre dagbøker eller lignende beretninger fra norske sjøfolk i denne perioden.

Vinterferie åpent

I vinterferien holder vi åpent

tirsdag og torsdag fra 12-15 og søndager 12-16

Sanitet på en annen måte!

At medisin på sjøen er annerledes en tradisjonell medisin på land er det liten tvil om. Mange bor tett og ofte er avtanden til land ett par seilasdager unna. Med den nye utstillingen "sanitet på en annen måte" har vi ønsket å rette søkelyset mot det som er spesielt for sanitet i Sjøforsvaret.

"Hvad Djevelen Nøler I Efter"

Utstillingen om sjøhelten Peter Wessel Tordenskiold og slaget i Dynekilen for 300 år siden er åpnet. En utstilling der vi kan vise originalgjenstander som skal ha tilhørt sjøhelten og hvor han blant annet har risset inn sine bataljer.

Har du sett filmen Sjøforsvaret 200 år?

I 2014 feiret Sjøforsvaret sitt 200års jubileum som selvstendig norsk marine. Faktisk er Marinen eldre enn Grunnloven. Filmen Sjøforsvaret 200 år som du her kan se en smakebit av er tilsalgs i museet eller pr epost

Nøytralitetsvakten under 1.verdenskrig

Etter en festuke i Horten, hvor mange av Europas kongehus var representert, startet første verdenskrig. Norge inntok en nøytral rolle i konflikten som var under oppseiling. En nøytralitet som skulle kreve mange ressurser og gi stor belastning på Sjøforsvarets mannskaper.  

Skrei på land i Horten

En lørdag i slutten av november ble P380 Skrei løftet opp fra vannet for aller siste gang, men ennå er ikke det ikke avklart når publikum får se det verneverdige fartøyet. Nå går turen til midlertidig lagring i hangar B på Møringa.

Sjøforsvaret dag for dag på nett

Fredag 5.desember kunne Sjøforsvaret og Marinemuseet åpne den nye historiske kalenderen "Sjøforsvaret dag for dag". Dette er en historisk database som i kortform tar for seg noen av de viktigste hendelsene i Sjøforsvarets historie, fra 1814 til 2000. Grunnlaget for basen er hendelsene i boka med samme navn.

Marinens fartøy 1814-2014

Fartøysbasen, Marinens fartøy fra 1814 til 2014, samlet i en søkbar database. basen er begynnelsen på noe som skal utvikle seg over tid og gradvis bli mer omfattende. Allerede nå ligger de fleste farøyene inne med nøkkelopplysninger, bilder og for mange også med vedlegg.

To av okkupasjonstidens viktigste skipsvrak fredes

Riksantikvaren freder to skipsvrak fra andre verdenskrig. Både vraket etter krysseren Blücher (Drøbaksundet, Frogn) og vrakrestene etter slagskipet Tirpitz (Håkøya, Tromsø) er i dag vedtatt midlertidig fredet. Samtidig varsler Riksantikvaren oppstart av ordinær fredningssak for begge skipsvrakene.

Åpningstider

Mai - September: 

Alle dager kl 12-16

Oktober - April:

Kun søndager kl 12-16

Helligdager stengt.

Fri entre

Kontor og bibliotek normalt åpent hverdager 09-15

Tlf: 33 03 33 97

epost:mar-mus@online.no

English

Opening hours

(Subject to changes)

May - September:

12.00 - 16.00 every day

October - April:

12.00 - 16.00 Sundays only

Guided tours for classes and groups outside normal hours after appointment.

German

Offnungszeiten

(mit Vorbehalt eventueller Änderungen)

Mai - September:

12.00 - 16.00   alle Tage

Oktober - April

12.00 - 16.00 nur sonntags

 

Schulklassen und Gruppen kônnen nach Vereinbarung, außerhalb der normalen Offnungszeit, Führungen bestellen.    

Sjøforsvarets historiske kalender "dag for dag"

28.03.1940
Den oppbragte tyske undervannsbåten U-21 kom inn til Marvika i Kristiansand. U-21 hadde gått på grunn innenfor norsk territorialgrense.
28.03.1941
(1): Hærens- og Marinens Flyvåpen ble stilt under felles kommando. Kontreadmiral Hjalmar Riiser-Larsen ble sjef for Flyvåpnenes Felleskommando. 10. november 1944 ble flyvåpnene sammenslått til Norges Luftforsvar med generalmajor Hjalmar Riiser-Larsen som sjef.
28.03.1941
(2): Ved Kongelig resolusjon fikk Marinen sine fastlønte kvartermestere. Det gamle Sjømilitære Korps (SMK) med røtter tilbake til det marinekorps som ble opprettet i FREDRIKSVÆRN 17. november 1750, ble reetablert i Storbritannia i februar 1942.
28.03.1943
Undervannsbåten ULA (1) av den britiske V-klassen (norsk U-klasse) ble overlevert, døpt av HM Kong Haakon VII og heiste kommandoen med løytnant Reidar M. Sars som skipssjef. Fartøyet fikk navn etter hjemstedet til losen ”Ulabrand” og fikk tillatelse av HM Kong Haakon VII til å benytte det norske riksvåpen som båtens våpenskjold. ULA (1) gjennomgikk en større modernisering og ombygging i begynnelsen av 1950-årene og var i tjeneste frem til august 1964, da den ble utrangert. (Se 19/4-1944).
Kort beskrivelse av U-klassen, se 7/12-1941.
28.03.1958
Bygging av 12 NASTY motortorpedobåter, kalt TJELD (2)-klassen ble godkjent ved Kongelig resolusjon. Senere ble ytterligere åtte fartøyer anskaff et under ”Flåteplanen av 1960”.
Kort beskrivelse av TJELD (2)-klassen, se 25/6-1960.
28.03.1995
”Objektavtale mellom Sverige, Danmark og Norge om harmonisering av stabskrav for neste ubåtgenerasjon”, ble inngått. Underveis ble samarbeidet døpt ”Prosjekt Viking”. Finland var med som observatør. Prosjektet er fremdeles under arbeide og med norsk ledelse.
28.03.2000
Det nye brann- og havarivern feltet på Haakonsvern offisielt åpnet. Det gamle feltet hadde blitt stengt i 1993 på grunn av forurensning. På det nye øvingsfeltet var det installert avanserte simulatorer og kontrollsystemer. Feltet ble et tilnærmet lukket system der vannet brukt under brann- og havariøvelsene ble resirkulert. Det var konstruert slik at det skal være tilnærmet ingen utslipp, til sjø eller luft, fra anlegget. Øvingsfeltet til 132 millioner kroner var en del Havarivernskolen underlagt KNM Tordenskjold.

Utdrag fra boken, ajour pr. 31.12.2000

Søk i datoer

Fartøysbase

Søk etter norske marinefartøy

Sjøforsvaret vs Marinen

Begrepet ”Sjøforsvaret” omfatter historisk sett noe mer enn bare ”Marinen”.

Kystartilleriet var i mange år en egen våpengren innenfor Sjøforsvaret. Kystartilleriet, som nå er nedlagt, har sitt eget museum på Oscarsborg.

I dag består Sjøforsvaret av Kysteskadren, som ofte kalles ”Marinen”, samt Kystvakt og Sjøforsvarets skoler.

Det er derfor naturlig at Marinemuseet legger hovedvekten av sin virksomhet på den virksomheten som i dag gjenspeiles i Sjøforsvarets organisasjon og med mest vekt på Marinen.