Utviklingen i Hæren

Landsinnsamlingen som Norsk Luftseiladsforening satte i gang skaffet Hæren de tre første flyene. Høsten 1912 kom virksomheten igang på jordene nedenfor Kjeller gård og det første flyskuret ble bygd. Valget av Kjeller som base for Hærens flyvåpen ble begrunnet med at det fantes rikelig med jorder i trakten omkring og lite skog, slik at det var gode nødlandingsmuligheter, Dette sier ikke så lite om hvor sjanseartet flygingen kunne være i den første tiden.

En av de første Tiger Moth bygd på Kjeller rundt 1930

I motsetning til marineflygerne som kunne støtte seg til den godt utbygde marinebasen i Horten, måtte alt bygges opp fra grunnen av på Kjeller. Man gikk løs på oppgavene med stor entusiasme og utbygggingen gikk raskt. Flybygging ble satt igang i forskjellige lokaler i Kristiania, blant annet trikkestallene på Sagene. Flyene ble satt sammen på Kjeller. Det første flyet ble prøvefløyet i mai 1913. I 1916 var en fabrikkbygning ferdig og all byggevirksomhet overført til Kjeller.
Flyfabrikken i Horten var stort sett heldig med sine flykonstruksjoner. Det samme kan ikke sies om Kjeller. Det siste egenkonstruerte flyet, Kaje, fra 1919-20, var et unntak. Fra nå av ble utenlandske typer bygd på lisens. Mot slutten av 1930 årene ble det også kjøpt inn endel fly fra utlandet.

Flygeskolen ble opprettet i 1914 og mekanikeropplæring kom også tidlig igang. Fra 1917 ble det gjennomført kurs for flyobservatører. Kjeller ble også base for de operative flyavdelingene sønnenfjelds. Med flyfabrikasjon, utdanningsvirksomhet og operativ treningsflyging samlet på ett sted, ble aktiviteten etterhvert ganske omfattende.