Luftvakthytte

Luftvakten var basert på visuelle observasjoner. Mellom fire og fem hundre poster var spredd over hele landet. Postene rapporterte sine observasjoner til samlestasjoner. Luftvaktpostene ble bemannet med personell fra Heimevernet. Ved samlestasjonene ble arbeidet utført av lotter og luftforsvarspersonell. Luftvakten ble opprettet i 1946 og ble avviklet i perioden 1972 - 77.