Flykjøp i utlandet under 1. verdenskrig

BE-2e på Kjeller

Flyfabrikkene på Kjeller og i Horten klarte ikke å bygge det antall fly som trengtes for å fylle de luftmilitære målsettingene som nøytralitetsvakten under 1. verdenskrig krevde. Henvendelser ble derfor gjort til Storbritannia og Frankrike om kjøp av fly. På tross av at begge land var i krig, lyktes det å få overta et etter norske forhold betydelig antall maskiner. Men det var helst flymateriell som var gått ut av førstelinjeoppsettingene det kunne bli tale om.

Til Hæren ble det anskaffet 10 britiske speiderfly av typen Royal Aircraft Factory BE-2e (senere ytterligere8 fly), 10 franske speide- og bombefly av typen Farman F40 og 4 britiske Avro 504K.

Til Marinen ble det anskaffet 10 Sopwith Baby Scout speide- og jagerfly. I forbindelse med den siste anskaffelsen, er det blitt spekulert på om britene hadde vikarierende motiver for å overlate de forholdsvis moderne og effektive flyene til Norge. Fra 1917 blokerte britene de tyske ut- og innseilingene mellom Nordsjøen og Atlanterhavet ved minefelt som strakte seg fra norskekysten til Skottland. Men blokaden kunne omgås ved å seile via norsk nøytralt kystfarvann. Det var Marinens ansvar å påse at nøytraliteten ble respektert og i britenes interesse at nordmennene klarte det. Dette menes å forklare at denne flyanskaffelsen gikk så lett gjennom.