Flykjøp i tolvte time

Utover i 1930 årene hadde flyteknologien ute i verden gjort så store fremskritt at våre egne produksjonsmuligheter ikke holdt tritt. De internasjonale forholdene forverret seg og en ny storkrig syntes uavvendelig. Det flymateriellet vi hadde var uensartet og foreldet. En rask modernisering av flyvåpnene våre betinget derfor kjøp av fly fra utlandet. En del fly ble anskaffet i 1938-39, men det kunne ikke velges fra øverste hylle. Stormaktene måtte reservere det moderne materiellet for seg selv.

Da den 2. verdenskrig brøt ut i september 1939, ble det tatt skritt til en mer omfattende modernisering og utbygging av Forsvaret. I særlig grad skulle kampfly tilgodeses. Ekstraordinært ble det bevilget penger tilsvarende omlag seks vanlige førkrigsbudsjetter. Med de europeiske flynasjonene i krig allerede, ble USA det naturlige markedet. Her ble det plassert bestillinger på nye jagerfly og lette bombefly til Hærens flyvåpen og nye patrulje- og bombefly til Marinen. Det ble bla skrevet kontrakt på levering av 24 Northrop N3PB.

Noen av Hærens Curtiss Hawk jagerfly var kommet til landet da Tyskland angrep Norge den 9. april 1940, men ingen var flyklare ennå. Resten av bestillingene kunne omdirigeres og dannet i noen grad "startkapitalen" da vi skulle opprette nye flyavdelinger ute.