Baser og avdelinger

Kjeller og Horten forble hovedbasene frem til krigsutbruddet i 1940. Et av de første flyene som Hærens flyvåpen fikk som gave, ble gitt på den betingelse at det skulle stasjoneres nordenfjelds. Valget falt på Værnes og i 1914 startet virksomheten opp der med en fast stasjonert flyavdeling frem til 1940.

I noen år etter 1. verdenskrig var en mindre flyavdeling forlagt til Salangen i Troms. Det ble drevet en del øvelser både i sommer- og vintersesongene. Da avdelingen ble lagt ned i 1928, fantes ingen flyavdeling fast stasjonert i Nord-Norge, før Bardufoss ble tatt i bruk i forbindelse med en sommerøvelse i 1938 og Hålogaland flyavdeling ble opprettet i 1939.

Sola og Fornebu ble åpnet henholdsvis i 1937 og 1938. Dette var sivile flyplasser, men de kunne brukes militært i en beredskapssituasjon. Da nøytralitetsvakten ble satt opp høsten 1939 ble en bombeving detasjert fra Kjeller til Sola og en jageravdeling stasjonett på Fornebu. Noen få kystfestninger hadde i en periode tildelt såkalte festningsflygrupper som ble satt opp med sjøfly og operert av Hærens flyvåpen. I 1928 ble de nedlagt og ansvaret overført til Marinens flyvåpen.
I tillegg til disse mer eller mindre faste stasjonene, ble det avviklet feltmessige sommer- og vinterøvelser fra en rekke forhåndrekognoserte feltflyplasser og islagte vann.

Foruten i Horten hadde Marinens flyvåpen faste stasjoner i Kristiansand og Bergen. Det ble ellers operert fra forhåndplanlagte reservebaser forskjellge steder
langs kysten. På slutten av 1930 årene ble det vedtatt å anlegge en permanent sjøflystasjon på Skattøra ved Tromsø. Stasjonen var ennå ikke fedig da nøytralitetsvakten ble satt opp og en flyavdeling stasjonert der.

Tyskerne gjennomførte en storstilt flyplassbygging under krigen, med Bardufoss, Værnes, Sola og Gardermoen som de største. Dette ble også de viktigste basene for Luftforsvaret etter krigen. På 1950 tallet iverksattes nye store anlegg under det såkalte NATO infrastrukturprogram. Nye flyplasser ble bygd og gamle utvidet og forbedret. Fra denne perioden stammer flyplasser som Banak, Andøya, Bodø, Ørland, Flesland, Torp og Rygge, senere også Evenes.