Digitaliserte artikler og manuskripter

Museet har digitalisert enkelte utredninger, artikler og manuskripter som har vært vanskelig tilgjengelig, eller som ikke tidligere har vært publisert. Disse vil kunne lastes ned herfra.