Operasjon Atalanta; ”Piratjakt i Adenbukten”

Operasjon Atalanta er en fellesbetegnelse på det som i hovedsak har vært to operasjoner, en ledet av EU og en av NATO. Fra august 2009 til januar 2010 deltok Norge med vår nye fregatt KNM Fridtjof Nansen i den europeiske styrken. Den fikk bruke den franske basen i Djiboti, men i hovedsak var den på patrulje i den seilingskorridoren som var etablert litt nord i Adenbukten.

I tillegg til de nevnte hovedoppgaver skulle den norske fregatten bidra til den maritime situasjonsforståelsen i området gjennom overvåkning, bildeoppbygging og informasjonsutveksling. Den fikk med seg både en gruppe eksplosiv-eksperter fra Minedykkerkommandoen og en gruppe fra Marinejegerkommandoen. De opererte de hurtiggående RIB`ene som fartøyet hadde med seg og foretok bordingene. Fartøyet hadde også med seg ekstra personell innenfor logistikk, etterretning, sanitet samt juridisk kompetanse. Det siste var nødvendig fordi nordmennene var underlagt sterke begrensninger i forhold til hvilke virkemidler de kunne ta i bruk mot piratene. KNM Fridtjof Nansen kom flere ganger kontakt med pirater, og besetningen beslagla flere våpen. I november opplevde de også at bordingsteamet ble beskutt.

NATOs del av operasjonen, med et utvidet operasjonsområde ift EU-styrken, fikk etter hvert betegnelsen Ocean Shield. Ansvaret for denne har de siste årene vært gitt NATOs to stående maritime grupper.  Fra 31. mai 2013 gikk KNM Fridtjof Nansen inn i SNMG1 i denne operasjonen. Fra samme tidspunkt overtok Norge, ved sjefen for Kysteskadren, ledelsen av hele gruppen med den norske fregatten som kommandofartøy. Heldigvis synes tiltakene å virke både i form av reduserte angrep og gjennomførte kapringer. Fra en topp med 42 kapringer i 2010 var man i 2012 nede i fem kapringer. Høsten 2013 var ennå ingen skip kapret, og det hadde kun vært seks kapringsforsøk.