Teist (3)

437

1-40 mm Bofors, 1-20 mm Rheinmetall, 4-21"torpedorør

Radar

Tegning av fartøyet se Nasty

Som erstatning for de MTB-er som skulle utfases ble det i 1958 besluttet å bygge 12 nye båter av Nasty-typen - seinere betegnet Kjeld-klassen. Erfaringene med denne klassen var svært gode og var for sin tid en førsteklasses konstuksjon, hurtig, sterk, slagkraftig og med sine dieselmotorer billige i drift. Det ble i 1960 inngått avtale ved samme verft om å bygge ytterligere 8 fartøy av samme klasse. Rundt midten av 1970-årene besluttet sjøforsvaret å utrangere Tjeld-klassen, og den 12.august 1981 ble kontrakt inngått om salg av 11 av fartøyene. Dette gjaldt; Skarv, Teist, Jo, Lom, Sel, Laks, Erle, Falk, Hval, Knurr og Geir.  8 av fartøyene ; Tjeld, Stegg, Hauk, Ravn, Gribb, Hai, Lyr og Skrei inngikk i reserven og ble blant annet benyttet av sjøheimevernet. Den siste av fartøyene, Delfin, ble i november 1984 overdratt til Shetlandsbussens venner.

Teist (3)