Svenner (1)

261

4 stk 4,7 in Mk. IX, 1 stk 40 mm Bofors, twin Hazemayer Mk. IV, 4 stk mm Oerlikon. 2x4 affustasjer Mk VIII***, 8 stk 53,3 cm torpedoer Mk IX***. 70 stk 4 kastere med 2 synkeminerekker.

Asdic type 144. Radar type 285 - 282 - 290. 4675 nautiskemil ved 20 knop.

Våren 1944 overtok marinen en flåtejager av samme klasse som Stord. Den fikk navnet Svenner og norsk kommando ble heist 8.mars 1944 i Greenock med kapteinløytnant T. Holthe som sjef. Etter å ha drevet øvelse av mannskapet var jageren klar for krigstjeneste 26.april 1944. Den ble satt i tjeneste i den 23. (britiske) jagerflotilje, stasjonert i Scapa Flow. Sammen med Stord ble Svenner plassert i angrepsgruppe "Sword" for å delta i operasjon "Neptune", den allierte invasjonen av franskekysten 6.juni 1944. Samme dag ble Svenner torpedert av de tyske torpedobåtene "Jaguar", "Møwe." og "T24" utendor kysten av Normadie . Jageren brakk i to og sank fort. 34 mann omkom, derav to briter. Deltagelsen i invasjonen i Normandie ble Svenners første og siste krigsoperasjon. Da den sank hadde den vært under norsk kommando i bare 91 dager.

Svenner (1)