Statsraad Erichsen

40

Fra 1859: 4 stk 18 pds. glattløpet forladekanon L/10, M/1804 i rappert med takkhjul og løftestenger. 1 stk 12 pds. glattløpet forlade metall- houbitz L/6,5 M/1854 som båtskyts. Fra 1861: 4 stk 12 pds. glattløpet forladekanon L/12, M/1859, vekt 1660 pds (ca 830 kg) i rappert med løftearmer på sidene 1 stk 12 pds metallhoubitz som over. Fra 1875: 2 stk 12 pds glattløpet forladekanon L/12, M/1859 som over. 2 stk 3"/12 pds (10 cm) riflet metall forladekanon vekt 1050 pds med coils om bakstykket Fra 1880: 2 stk 12 pds. glattløpede forladekanoner L/12, M/1859 som forran. 2 stk 8 cm (76,4 mm) No 2, L/18 riflede Palliser metall forladekanoner i kort sledeaffutasje med forpivot. 1 stk 8 cm (76,4 mm) No 1, L/12,6 riflet metall forladekanon i båtaffutasje.

Fra 1860 og utover pekte skipssjefene på at briggen var for lavbordet. Dette førte til trange forhold på banjeren og ikke fullgode sjøegenskaper. Etter toktet i 1865 anbefalte reguleringskommisjonen at dekket ble hevet. Marine- og Postdepartementet godtok forslaget 29. februar 1866, og arbeidene ble straks utført. Inkludert vanlig vedlikehold kom arbeidet på 5.474 Spd 74,5 Sh (Kr. 21.898,48).

1859-1880 lærlingeskip. Øvelsesmønsteret var stort sett det samme fra år til år. Etter at kommandoen var heist og ekviperingen fullført ankret fartøyet noen dager på Vealøsflaket eller Langgrunden. Derpå la man ut på kryss på Christianiafjorden med en mengde nattankringer og kortere ankringer på en rekke forskjellige steder langs fjorden. I de siste uker av utrustningsperio- den ble det vanlig vis foretatt et tokt langs kysten av Sørlandet og Sørvestlandet, sjelden nordenfor Stavanger. Også på disse tokter ble det foretatt meget hyppige ankringer i en rekke forskjellige havner. Etter ankomst Horten mot slutten av toktet overvar i alminnelighet Sjefen for Sømilitaire Corps øvelsene på Christianiafjorden. En og annen skjelden gang overvar Sjefen for Marinekommandoen disse øvelsene.

Vidre skjebne. 1901: Kjøpt av Forsikringsselskabet NORA for kr. 5.000,- og gitt til Østlandets Skoleskib. Navnet ble beholdt.

1937: Overført (solgt?) til Porsgrunds Skoleskib, Porsgrunn. Navnet ble beholdt.

1945: Solgt til Kaptein Andreas Nilsen, Sandefjord. Navnet beholdt.

1946: I september, solgt til Alfred Nilsen - Nygaards Rederi, Bodø. Ble gitt navnet KJEØY.

1948: I april, ferdig ombygget til fraktefartøy ved Hansen & Arntsen Båtbyggeri, Ekstrand.

1962: 7 juli, grunnstøtte ved Sogneoksen i Ytre Sulen på vei fra Møre til Fredrikstad med tømmer. Sto utsatt til. Berget og slept til Florø hvor fartøyet ble besiktiget og kondemnert.

1859, 16 mai 15 aug.

1860, 1 jun - 1 sep.

1861, 1 jun 31 aug.

1862, 2 jun - 1 sep.

1863, 1 jun 31 aug.

1865, 1 jun - 31 aug.

1866, 1 jun - 31 aug.

1867, 1 jun - 31 aug.

1868, 2 jun 31 aug.

1869, 1 jun - 31 aug.

1870, 1 jun - 31 aug.

1874, 15 mai 12 sep.

1875, 15 mai - 15 sep.

1876, 15 mai - 15 sep.

1877, 14 mai 14 sep.

1880, 15 mai - 30 jun.

Statsraad Erichsen

jih 160414