Rauma (1)

251

1-40mm AK (seinere 1-76mm), 2-12,7mm Mg. Oropesa minesveip.

Rauma var ferdig utrustet i januar 1940 og lå 8.april fortøyd ved kai ved Karljohansvern i Horten. Fikk seint på kvelden ordre om å gå ut og bevokte innløpet til havna da det var kommet meldinger om at fremmede fartøyer var på vei inn fjorden. Rauma som hadde særlig ordre om å bevokte Vealøsgapet var ikke oppfyrt og klar for avgang før cirka kl.0415. Fartøyet lå derfor fremdeles ved kai da to mørklagte fartøy kom inn Vealøsgapet. Olav Trygvasson som også  lå på indre havn åpnet ild mot inntrengerne, som viste seg å være de tyske fartøyene R17 og R27. Etter å ha skutt R17 i brann, åpnet Olav Tryggvason ild mot R27, som nå styrte mot Løvøysund. Rauma fulgte etter R27 mot Løvøysund og åpnet ild med sine kanoner. R27 besvarte ilden og såret kanonbesetningen på Rauma slik at kanonene ikke kunne bli betjent. R27 styrte etter dette mot en bukt hvor fartøyet gikk på grunn og la seg over på siden. Rauma styrte tilbake til Karljohansvern for å bringe de sårede i land. En mann var allerede død, mens en mann døde etter ankomst til sykehuset. Etter at tyskerne hadde truet med å bombe Horten ble det besluttet å oppgi all motstand og den 17.april overtok tyskerne de norske krigsskip ved Karljohansvern. Rauma ble av tyskerne gitt navnet Kamerun og ble ombygget til minelegger. Fartøyet inngikk i Hafenschutzflotille Oslo som NO 01. I mai 1945 inngikk fartøyet i GM-SA (German Mine Sweep Admin.) i 1947 ble det levert tilbake til KNM og det fikk igjen sitt opprinnelige navn. Fartøyet strøk kommandoen for siste gang i 21 august 1959 og 14.august 1963 ble Rauma solgt til hugging.

Rauma (1)