Desideria

34

24-60 pds bombekanon nr.2 og 16-30 pds kanon nr.1 i rappert med forhjul og jernrullespak. Under toktet i 1854 ble 4 stk 30 pds kanoner tatt i land. 2 stk 12 pds houbitz av metall i houbitzaffutasje som båtskyts. 2 stk 18 pds karronader i karronadeaffutasje som båtskyts.    Som ekserserskip forandret bestykningen seg i takt med det lettere skytsets utvikling. Dette på grunn av kanoneksersisen i opplæringsperiodene. Kanoneksersisen på det grovere skyts fant sted på kanonbåter 2. Og 3. Klasse, tildels også på større fartøy.

1 barkasse på 18 årer og seil 1 travalje på 10 årer og seil 4 sjalupper på 12 årer og seil 1 jolle på 10 årer og seil 1 jolle på 4 årer og seil

I 1854 ble fregatten DESIDERIA ekstraordinært utrustet i 191 lager som en følge av Krim-krigen. Etter dette toktet, som er omtalt særskilt, lå fartøyet i opplag til våren 1871.

Fra og med 1871 skulle de årlige utrustninger av marinens fartøyer begynne med et 6 ukersekserserkurs for de innkallte mannskaper. Fregatten DESIJERIA ble da ominnredet og omklassifisert til ekserserskip.

I årene fra og med 1871 til og med 1893 ble fartøyet hver vår utrustet til et ca. 6 ukers "eksersertokt". Hvert av disse toktene er omtalt særskilt.

I 1894 ble hun slept til Kristiansand S hvor hun ble ankret og akterfortøyet ved Lagmannsholmen som ekserserskip ved Kristiansand Verft.

21 mai 1895 ble det slept rundt Odderøya og ankret opp på Østre Havn.

15 juli 1898, slept til Marviken, fremdeles disponert som ekserserskip fram til 1901. I tidsrommet 1901 til ca 1917 disponert som losjiskip ved Marviken Oplagshavn.

I 1917/1918 disponert som losjiskip under ekserserskipet KONG SVERRE.

I 1920 ble DESIDERIA solgt til Dalen Portland Cementfabrik, Brevik, for bruk som losjiskip. Fartøyets videre skjebne er ukjent som følge av brann ved sementfabrikken hvorunder arkivet gikk tapt.

Utrustningsperioder som ekserserskip.

1871, 15 apr - 27 mai: Karljohansværn

1872, 13 apr - 25 mai: do.

1873, 15 apr - 26 mai: do.

1874, 15 mai - 30 jun: do.

1875, 6 apr - 6 mai: do.

1876, 18 apr - 3 jun: do.

1877, 20 apr - 2 jun: do.

1878, 23 apr - 3 jun: do.

1879, 15 apr - 31 mai: do.

1880, 15 apr - 31 mai: do.

1881, 15 apr - 31 mai: do.

1882, 17 apr - 31 mai: do.

1883, 16 apr - 23 mai: do.

1884, 17 apr - 31 mai: do.

1885, 15 apr - 30 mai: do.

1886, 27 apr - 5 jun: do.

1887, 25 apr - 4 jun: do.

1888, 23 apr – 31 mai: do

1889, 29 apr – 8 jun: do

1890, 28 apr - 2 jun: do.

1891 , 27 apr - 4 juli: do.

1892, 25 apr - 4 Jun: do.

1893, 24 apr - 3 jun: do.

1893, 6 sep - 14 sep: Overført til Kr.sand S

1895, 15 mai - 24 jul: Kristiansand Værft

1896, 15 mai - 25 jul: do.

1897, 18 mai - 28 jul: do.

1898, 12 mai - 22 jul: do

1899, 9 mai - 21 jul: do.

1905, 15 sep - 3 okt: Mobiliseringsutrustning

1914, 4 aug – 22 aug: do

Desideria