B4

129

1 stk. 76 mm L. 28 Bofors kanon. 4 stk torpedorør:  2 torpedorør i baug, 2 torpedorør i hekk, 6 torpedoer. 2 reservetorpedoer

Ble bygget ved Kaldnes mek. Verksted i Tønsberg. B4 heiste kommandoen 2.mai 1927.Ved krigsutbruddet lå B4 til reparasjon ved Marinens hovedverft i Horten. 9.april fikk fartøyet ordre om å gå inn Oslofjorden å legge seg i sikkerhet innenfor Oscarsborg. Kl.0215 gikk den ut Vealøsgapet for egen maskin og satt kurs for Filtvedt. B4 kunne på grunn av delvis ødelagt maskiner bare gå med cirka 6 knops fart. Etter ankomst Filtvedt fordøyde det til kaien. Ettersom ubåten ikke hadde noen krigsverdi ble den etterlatt ved kai og mannskapet besluttet å slutte seg til styrkene lenger inn i landet. Tyskerne overtok B4 og dens videre skjebne er ukjent. Første skipssjef Kaptein Trygve Sverdrup.

B4