Axel Thorsen

15

hadde først 12 pds kanoner modell 1683 en kort periode inntil 24 pds ble tilgjengelig.

2 stk 24 pds skipskanoner av Nye Ritz som baug og akterkanon i lang slede- affutasje med senterpivot slik at kanonene også kunne brukes som sideskyts.

4 pnds metallhaubitzer, gaffelpivot på rekken, 12 pnds (122 mm L/7 system 1706) FK, Karonadde affutasje.

Bygget i tre (Eik/furu) Konstruert av Herman Brunchorst

Navnet kommer ganske sikkert fra dikter og diplomat Peter Harboe Frimann som på 1770-tallet skrev romansen – Axel Thordsen og skiøn Walborg, bygd over en kjent folkevise og Ode til søvn. Finnes i Poetisk diktsamling utgitt i København 1775.  

1814 overtatt fra Danmark. 1816-1819 vekselsvis fiskeoppsyn på Finnmark.

1831-1832 kystbevokning på Finnmark i anledning av kolera-epidemi.

1863  4.8   Utrangert. Opphugget.

 

Trondheimseskadren sjef; Mtl. B.J.Berg utrustet i perioden xx.05.1814 til 16.09.1814

Kystbevoktning Finnmark; Prlt. H.C. Christie, utrustet i perioden 07.05.1814 til 18.12.1816

Kystbevoktning Finnmark; Sklt. A.O. Falch, utrustet i perioden 24.06.1817 til 01.07.1817

Kystbevoktning Finnmark; Cap. H.C. Christie, utrustet i perioden 24.06.1831 til 28.11.1831

Kystbevoktning Nord-Troms og Finnmaark (Kolera), cap. H.C. Christie, utrustet i perioden XX.04.1832 til 27.11.1832

Axel Thorsen